OVER LOGEREN IN VLAANDEREN

Welkom bij Logeren in Vlaanderen! Als logiesuitbater kan je bij ons terecht op twee domeinen:

  • Marketing: Voor alle logies die adverteren in het logiesboek Logeren in Vlaanderen Vakantieland en op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be voeren we een jaarlijkse promotiecampagne.
  • Ledenwerking: Voor kleinschalige logies bieden we ondersteuning door o.a. vorming, advisering en netwerking.


MARKETING

Logeren in Vlaanderen voert promotie in Vlaanderen voor meer dan 800 logies in de Vlaamse regio's, de steden en de Kust. De vzw doet dit onder de vlag van Logeren in Vlaanderen Vakantieland voor alle aangemelde, vergunde en erkende logies (volgens het Vlaamse Logiesdecreet van 1 april 2017) die intekenen op de jaarlijkse promotiecampagne. We bieden aan onze adverteerders een online boekingsmodule zonder commissie aan, die inbegrepen is in het advertentietarief. Alle logies, die bij Logeren in Vlaanderen Vakantieland adverteren, aanvaarden de Logeren in Vlaanderen Vakantiecheque, waar zij ook geen commissie voor betalen.

Wil je meer weten over onze marketing, ga naar tabblad “marketing”.
 

LEDENWERKING

Logeren in Vlaanderen is dé belangenorganisatie met oog voor kleinschalig logies in Vlaanderen (gastenkamers (B&B's), familiale hotels (tot 15 kamers), vakantiewoningen als toeristisch logies). Voor onze leden zijn we een belangrijke partner op vlak van belangenverdediging, informatie & advies, vorming en netwerking. Momenteel stellen circa 700 uitbaters hun vertrouwen in onze werking.

Wil je meer weten over onze ledenwerking, ga naar tabblad “ledenwerking”.
 

PARTNERS

Bij Logeren in Vlaanderen ben je in goede handen. We stellen graag onze partners aan je voor:

Wij zijn een publiek-private samenwerking tussen de 5 Provinciale Toeristische Organisaties (Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Westtoer) en de private logiessector (Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw en Horeca Vlaanderen). De vzw werd opgericht op 30 juni 2004 onder de naam "Plattelandstoerisme in Vlaanderen". In 2011 werd de naam gewijzigd naar “Logeren in Vlaanderen”.

PROVINCIALE TOERISTISCHE ORGANISATIES

Wens je meer informatie over je provincie en/of regio? Klik dan op de link van de Provinciale Toeristische Organisatie van jouw provincie:


HORECA VLAANDEREN
Horeca Vlaanderen is de sectororganisatie van en voor de horeca (o.a. hotels en gastenkamers) en zet in op belangenverdediging, het ondersteunen van ondernemers en netwerken. Via een wijdvertakt netwerk is Horeca Vlaanderen actief op Europees, nationaal, Vlaams en lokaal niveau. Je kan er terecht voor de meest recente informatie en juridisch advies.  De Horeca Academie biedt een waaier aan kosteloze opleidingen verspreid over gans Vlaanderen. Ontdek snel de ledenvoordelen op www.horecavlaanderen.be.

Meer info + link Horeca


VLAAMSE FEDERATIE VOOR HOEVE- EN PLATTELANDSTOERISME
De Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw (kortweg VFHP) werd in 1989 binnen Landelijke Gilden en Boerenbond opgericht. De hoofdopdracht was de leden-uitbaters (en mogelijke starters) te informeren en de krachten te bundelen inzake promotie. Naast de gekende promotiebrochure van de uitbatingen hoeve- en plattelandstoerisme was één van de belangrijkste realisaties van de VFHP de implementatie van het kwaliteitslabel met de zogenaamde klavers. Om de krachten inzake promotie nog te versterken, werd in 2004 samen met de vijf provinciale toeristische organisaties beslist om een nieuwe vzw op te richten die nu Logeren in Vlaanderen is.


CONTACTEER LOGEREN IN VLAANDEREN

vzw Logeren in Vlaanderen
Diestsevest 40
3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 28 60 35 - Fax +32 (0)16 28 60 39
info@logereninvlaanderen.be
BTW BE 0867 369 644

 

Logobalk